Národní digitální knihovna - Covid

Určeno pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníky

English

Na základě dohody mezi Národní knihovnou ČR a Dilia, z. s. a Ochrannou organizací autorskou - OOAS., z.s. a se souhlasem Svazu českých knihkupců a nakladatelů byly pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníky zpřístupněny všechny digitalizované tituly z fondů NK ČR a MZK, které jsou jinak dostupné pouze ze studoven knihovny nebo v režimu děl nedostupných na trhu. Digitalizáty není možné stahovat ani tisknout.

Velkou část digitalizovaných titulů z fondů NK ČR lze najít také na portálu NDK.

Přihlaste se účtem vaší organizace nebo propojenými identitami. (Postup přihlášení)
Přihlašování propojenými identitami bylo k 1. 2. 2021 ukončeno. Kontaktujte svou instituci pro možnosti připojení. Organizace s povoleným přístupem. Více informací pro uzavření smluv o přístupu organizace.

Pro dotazy využijte e-mail digitalniknihovna@mzk.cz.

Přihlásit knihovním účtem/eduID