Národní digitální knihovna

Základní práva a povinnosti uživatele / registrovaného čtenáře

Díla chráněná autorským zákonem jsou v NDK při čtení označená speciálním pruhem s textem „Dílo nedostupné na trhu“ nebo „Neveřejné dílo“, základní identifikací uživatele a datem.

Níže si přečtěte celé znění Všeobecných podmínek

Návrat na přihlášení